Sherwood Anderson Allahın qüdrəti The strengh of the God

Posted in Uncategorized on Mart 26, 2015 by balayarsadiq

Təvəkgül Zeynallının “Dəf(i)nə yarpağı” mükafatına layiq görülmüş tərcüməsində bu gözəl əsəri iki dilli oxuya bilərsiz…

Ayrı-ayrılıqda isə əsər, ingilis dilində orijinalı: http://www.bartleby.com/156/16.html

Tərcümə: http://www.azadliq.mobi/a/26920788.html

Sherwood Anderson-The strengh of the God

Advertisements

HƏQİQƏTİN BİR ADDIMLIĞI

Posted in Mən yazan şeirlər with tags on Mart 18, 2013 by balayarsadiq

Bir gün
ətəyini yığıb
bu şəhərin içindən
keçəcək bu dəniz,
bulvar rəisinin
hay-küyünə tüpürərək…
Yəqin dağüstü parka çıxacaq,
bir az
hava alsın deyə.
Məncə,
mazutlu ayaqlarını sahildə yusa
pis olmaz.
Bilirəm,
mazut qoxusuna
ən çox nifrət edən
şəhidlər xiyabanıdır.
Bilirəm,
sən bunu bilmirsən,
axı, o xiyabanda
heç üşümədin ki…

Bə Sığnə honi məktub

Posted in Talışca şeirləri (Tolışə şeeron), Uncategorized on Mart 17, 2013 by balayarsadiq

Dınyo ruşnə boçmi umri co nıbe.

Az ha vitim, dard mıku hiç co nıbe.

Az cəhəndım, ın orzu çı coni be,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Nıznəym beşe ıştə inə ğarziku,

Sıpi mande vərəği dim tarsiku.

Çımı mijon livə oka arsiku,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Dıli orzu zard be dıli rəfədə,

Umri xolçə randəj mande həvədə,

Ğıbo qəte, sıxan təsdə qəvədə,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Umri kəco ve ovroje, ve liley,

In dınyo çı dardi-ğəmi ğəbiley,

Qləy əğıl umri çə sa bə hiley,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Əv ki qləy sofə dılə əğıl be,

İ mışt orzu, i manqulu nəğıl  be,

Çoknə be ki, qarde jıqo dəğıl be?

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Bə umri so mutə-mutə vay voydə,

Votdəm məvo, diykardəni ho voydə,

Əcəl mıni ğədəm-ğədəm onoydə,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

 

Bəxt bəmıro, az bə bəxti bəmedəm,

Dard-ğəmiku mıncır bedəm, təvedəm,

Çı sıxani bandonədə nəvedəm,

Sığnə honi, ımru çımı dıl pure.

Vaxtıme

Posted in Talışca şeirləri (Tolışə şeeron) on Mart 17, 2013 by balayarsadiq

Lonəjon vılobə kijon bəmedən,

Bə çaş toyki eşə, mijon bəmedən.

Soron əvorə bən, rujon bəmedən,

Dı dardi umri səy randə vaxtıme.

 

Peştıj ki arışte çı Boboki roon?

Ənə jiədə zəmni bəmedən nıron.

Zəmona tarsiku larzedən qıron,

Dasti çi ovi kay ğandə vaxtıme.

 

In sədo hiç bəçmı sədo oşdəni,

Ğıryəti təvə kıl, dardi toştəni.

Bot, çoknə vanq bıkəm Zərdüşti həni,

“Əv heste” sıxani ğandə vaxtıme.

 

Fələki nırə jəy umiyonim rəməy,

Mandim dardi jiədə qıronım nəməy.

Bəmı qınyə doğon de sığən bəməy,

Iştən ıştə ğəvi kandə vaxtıme.

 

Çaşonjon ku karde kı xosə honi,

Zəmonə boçəmə umri bə voni.

Isə va-voş voydə bəçmi zıvoni,

Xəcolət jiədə mandə vaxtıme.

 

Noncə sohbət

Posted in Talışca şeirləri (Tolışə şeeron) on Mart 17, 2013 by balayarsadiq

Boy,

həxiku

qləy noncə

sohbətkəmon…

Az çəy ranqiku,

çəy bılındətiku

sxan eğandım,

Tı çəy

paniku,

droziku bıvot…

Peşı,

qləy usto vanqkəmon,

çəmə votəyonku

qləy kə bıkə…

Bə çəy kəybə

ım sxanon ehaştamon:

“Lınqo ştə orzüon bekən,

bə epojon

həyğəti xolçəjon dəvoştə!”

28 fevral – 01 mart 2013

Küçə – Qadın… Qadın küçədir, təkcə adilər deyil, şahların, peyğəmbərlərin iməklədiyi küçə… (B.Sadiq)

Posted in Uncategorized on Yanvar 19, 2013 by balayarsadiq
Qadın küçədir, təkcə adilər deyil, şahların, peyğəmbərlərin iməklədiyi küçə... (B.Sadiq)

Qadın küçədir, təkcə adilər deyil, şahların, peyğəmbərlərin iməklədiyi küçə… (B.Sadiq)
Original photo by: Julian. “Ragin”. (Source: http://1x.com/photo/33304/)
Text edition: R.Aliev (Source: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017441030063&set=pb.1083746195.-2207520000.1358627917&type=3&theater)

UŞAQLIQ DOSTUMA

Posted in Allahın Unutduğu Adam: Bir Misra Azadlıq on Oktyabr 8, 2012 by balayarsadiq

Yenicə kəsilmiş

budağın içində

bir ağac hönkürtüsü

sükutun

ayağı altında əzildi…

Meşənin

içindən keçən yol

bir dəfə də olsun

dönüb

geri baxmadı…

Heyrətim

heyrətdən barmağını dişlədi.

Mən

ağaclar haqqında

yazdığım şeirin

varaqları

necə cırmaqladığını

gördüm…

Yenə xatırladım…

Alça ağacı

uşaqlıq dostumdur, axı…